ผลการค้นหาของคุณ

แสงสว่างใน อาคารสำนักงาน ที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่มองข้ามไ่ม่ได้!

โพสโดย gizoyusadi0009 บน มิถุนายน 13, 2023
0

แสงสว่างใน อาคารสำนักงาน ที่เหมาะสมและเพียงพอนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการศึกษาพบว่า “การทำงานภายใต้แสงสว่างที่เพียงพอ สามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้สูงถึง 60% “ แสงสว่างจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของอาคารสำนักงานที่ไม่ควรถูกมองข้าม แล้วแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานควรมีที่มาจากไหนบ้าง มาดูกัน

ที่มาของแสงสว่างในอาคารสำนักงาน

แสงสว่างภายในอาคารสำนักงานสามารถแบ่งแหล่งที่มาของแสงได้ 2 ประเภท ได้แก่ แสงธรรมชาติ  (Natural Lightning) และแสงประดิษฐ์ (Artificial Lighting) แสงสว่างทั้งสองประเภทนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป คุณเพียงต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน

– แสงสว่างในอาคารสำนักงานที่มาจากแสงธรรมชาติ

อาคารสำนักงานควรเปิดให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้อย่างเพียงพอ เพราะแสงประเภทนี้นี่แหละคือแสงที่ดีสำหรับสายตาของคนเรามากที่สุด และส่งผลดีต่อร่างกายของคนทำงานอีกด้วย โดยจากการศึกษาสุขภาพของพนักงานที่ University of Twente ร่วมกับ VU Amsterdam และ CBRE พบว่า

“การทำงานภายใต้แสงที่ตรงกับรอบของดวงอาทิตย์ หรือแสงธรรมชาติ คือ แสงโทนอบอุ่นในตอนเช้า แสงสว่างจ้าในตอนกลางวัน และแสงสลัวในตอนเย็น สามารถทำให้การทำงานตามหน้าที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 12% พนักงาน 76% รู้สึกกระฉับกระเฉง และมีความสุขมากขึ้น นอกจากนี้ พนักงานครึ่งหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังรู้สึกถึงสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย “  ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้พูดได้ว่า แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน ส่งผลดีอย่างมากต่อคนทำงาน

– แสงสว่างในอาคารสำนักงานที่มาจากแสงประดิษฐ์

เป็นเรื่องปกติที่ภายในอาคารสำนักงานจะมีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ทำให้จำเป็นต้องมีแสงประดิษฐ์เข้ามาช่วย อย่างเช่น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED ซึ่งถือเป็นแสงสว่างที่ทดแทนแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังควบคุมระดับความสว่าง สีของแสง รวมถึงตำแหน่งที่แสงจะส่องได้อีกด้วย โดยความสว่างที่ควรใช้ในห้องทำงานอยู่ที่ประมาณ 400-600 ลักซ์ ซึ่งถือเป็นระดับความสว่างที่ช่วยให้การมองเห็นชัดเจน และสบายตา ส่วนสีของแสงจากหลอดไฟแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

สีของแสงแบบไหนที่เหมาะกับอาคารสำนักงานของคุณ

– Warm white แสงสีนี้ควรอยู่ในห้องไหนของอาคารสำนักงาน?

แสงสว่างในโทนอบอุ่นนั้นสบายตามากที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี Warm white จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโซนพักผ่อนของพนักงาน

– Cool white เหมาะกับอาคารสำนักงานของคุณหรือไม่?

แสงสว่างในโทนเย็นนั้นส่งผลต่อการลดระดับของเมลาโทนิน เนื่องจากสมองจะถูกกระตุ้นให้สร้างเมลาโทนินในเวลาที่ไม่มีแสงหรือมีแสงสว่างน้อย จึงทำให้รู้สึกง่วงนอน ดังนั้นเมื่อเมลาโทนนินลดระดับลงร่างกายจึงรู้สึกตื่นตัว มีสมาธิจดจ่อกับการทำงาน แสงสีนี้จึงเหมาะกับการใช้ในห้องทำงาน และห้องประชุม

– Daylight เหมาะที่สุดสำหรับห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานจริงหรือ?

Daylight หรือแสงสว่างสีขาวที่เหมือนกับแสงธรรมชาติมากที่สุด นั้นเป็นแสงที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Warm white กับ Cool white จึงทำให้แสงชนิดนี้สร้างทั้งความรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อม ๆ กับกระตุ้นความกระตือรือร้น และความกระฉับกระเฉงในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นแสงสว่างที่สบายตา และช่วยให้การมองเห็นสีต่าง ๆ ไม่ผิดเพี้ยน Daylight จึงเหมาะกับห้องทำงานมากที่สุด

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดแสงภายในอาคารสำนักงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ใจ เพราะแสงสว่างส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งสิ้น

เพราะแสงสว่างในอาคารสำนักงานส่งผลต่อคนทำงาน

– แสงสว่างในอาคารสำนักงานส่งผลต่อสุขภาพกาย

แสงสว่างสัมพันธ์กับระบบในร่างกายของคนเรา หรือที่เราเรียกกันว่า นาฬิกาชีวิต ระบบที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เรามักรู้สึกตื่นตัวเมื่อเจอแสงสว่าง และรู้สึกง่วงนอนหรืออยากพักผ่อนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสลัว มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันอีกเสียง อาทิ The Journal of Clinical Sleep Medicine พบว่า

“พนักงานที่ทำงานในห้องที่มีหน้าต่างและมีแสงสว่างเพียงพอ จะมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมด้านกายภาพ และหลับได้อย่างมีคุณภาพในยามกลางคืนมากกว่า”

ในทางตรงกันข้าม การทำงานในห้องมืดทึบ หรือมีแสงบาดตา จะส่งผลต่อสุขภาพกาย ทั้งปัญหาสายตาและการมองเห็น กล้ามเนื้อตาล้าจากการเพ่งมอง อาการปวดหัวไมเกรน เป็นตัน

– แสงสว่างในอาคารสำนักงานส่งผลต่อสุขภาพจิต

แสงสว่างที่เพียงพอจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซโรโทนิน หรือฮอร์โมนความสุข ที่กระตุ้นความคิดเชิงบวก และจูงใจในการทำงานในแต่ละวัน แตกต่างจากการทำงานในห้องที่มีแสงน้อย จะกระตุ้นให้ระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้น แสงสว่างภายในอาคารสำนักงานจึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของคนทำงาน

– แสงสว่างในอาคารสำนักงานส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์

แสงสว่างสัมพันธ์กับสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ แสงที่เพียงพอรวมทั้งสีของแสงที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก หรือสภาวะที่ดีต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัว สมาธิจดจ่อกับงาน ความรู้สึกผ่อนคลาย อันเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุเหล่านี้ อาคารสำนักงานให้เช่าอย่าง อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค จึงมีการจัดแสงภายในอาคารที่ใช้ทั้งแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ โดยส่วนของผนังอาคารจะหันเข้าหาแสงธรรมชาติ ทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในอาคารได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อีกทาง แต่ทว่า หลายคนอาจกังวลเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาด้วย บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์คมีแผงกันแดดชนิดพิเศษ รวมทั้งใช้กระจก LOW-E GLASS ช่วยสะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคารได้ 

นอกจากนี้ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ยังใช้หลอดไฟ LED ทุกชั้นของอาคาร ซึ่งถือเป็นแสงประดิษฐ์ที่ควบคุมความสว่าง ตำแหน่ง และสีของแสงได้ อีกทั้งยังประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นด้วย ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค จะเหมาะแก่การเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าของคุณในทุก ๆ ด้าน

สนใจพื้นที่เช่าติดต่อ

ฝ่ายการตลาดสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียน : คลิกที่นี่

Tel : 02-766-3870 / 02-766-3873 / 083-989-1506-7

E-mail : sales.cpnorthpark@cpland.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

เปรียบเทียบรายชื่อ