ผลการค้นหาของคุณ

C.P. TOWER NORTHPARK

หนึ่งในสำนักงานคุณภาพ จาก บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Plan 1. BASEMENT PLAN scaled

Plan 1 Section

Details

PARKING 2,785 SQM.
WC/STAIR/SERVICE 100 SQM.
MEP 475 SQM.
TOTAL AREA 3,360 SQM

Plan 2 Section

Details

SALABLE AREA 270 SQM.
PARKING  1,215 SQM.
WC/STAIR/SERVICE 80 SQM.
MEP 35 SQM.
TOTAL AREA 1,600 SQM
Plan 2. M FLOOR PLAN scaled
Plan 3. 1 FLOOR PLAN scaled

Plan 3 Section

Details

SALABLE AREA290 SQM.
HALL/CORRIDOR345 SQM.
PARKING1,230 SQM.
WC/STAIR/SERVICE80 SQM.
MEP365 SQM.
TOTAL AREA2,310 SQM

Plan 4 Section

Details

PARKING 1,920 SQM.
WC/STAIR/SERVICE55 SQM.
MEP25 SQM.
TOTAL AREA2,000 SQM
Plan 4. 2 FLOOR PLAN scaled
Plan 5. 3 FLOOR PLAN scaled

Plan 5 Section

Details

PARKING2,495 SQM.
WC/STAIR/SERVICE55 SQM.
MEP30 SQM.
TOTAL AREA2,580 SQM

Plan 6 Section

Details

SALABLE AREA 2,505 SQM.
WC/STAIR/SERVICE55 SQM.
MEP30 SQM.
TOTAL AREA2,590 SQM
Plan 6. 4 FLOOR PLAN scaled
Plan 7. 5 FLOOR PLAN scaled

Plan 7 Section

Details

SALABLE AREA1,380 SQM.
HALL/CORRIDOR375 SQM.
WC/STAIR/SERVICE120 SQM.
MEP45 SQM.
GREEN AREA700 SQM.
TOTAL AREA1,920 SQM

Plan 8 Section

Details

SALABLE AREA  1,700 SQM.
HALL/CORRIDOR 190 SQM.
WC/STAIR/SERVICE 120 SQM.
MEP 60 SQM.
TOTAL AREA 2,070 SQM
Plan 8. 6 18 FLOOR PLAN 1 scaled
Plan 9. 6 18 FLOOR PLAN 2 scaled

Plan 9 Section

Details

SALABLE AREA1,700 SQM.
HALL/CORRIDOR190 SQM.
WC/STAIR/SERVICE120 SQM.
MEP60 SQM.
TOTAL AREA2,070 SQM

Plan 10 Section

Details

SALABLE AREA  1,700 SQM.
HALL/CORRIDOR 190 SQM.
WC/STAIR/SERVICE 120 SQM.
MEP 60 SQM.
TOTAL AREA 2,070 SQM
Plan 10. 6 18 FLOOR PLAN 3 scaled
Plan 11. 6 18 FLOOR PLAN 4 scaled

Plan 11 Section

Details

SALABLE AREA1,460 SQM.
HALL/CORRIDOR190 SQM.
WC/STAIR/SERVICE120 SQM.
MEP60 SQM.
GREEN AREA380 SQM.
TOTAL AREA1,830 SQM

CONTACT FORM

CONTACT US

สนใจเช่าพื้นที่-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายการตลาดสำนักงาน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบรายชื่อ