ผลการค้นหาของคุณ
โพสโดย gizoyusadi0009 บน มิถุนายน 13, 2023
0

ออฟฟิศ เช่า  ที่เหมาะสม คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็น Green Office เพราะออฟฟิศก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านหลังที่สองของคนวัยทำงานส่วนใหญ่ ที่ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่นี่ ออฟฟิศจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่น้อย ดังนั้น Green Office จึงเป็นนโยบายที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในออฟฟิศได้

Green Office หรือออฟฟิศสีเขียว เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศหรือสำนักงาน ที่หมายรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในออฟฟิศด้วย ซึ่งจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดผ่านการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในออฟฟิศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

ในปัจจุบัน ผู้คนเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง และให้ความสำคัญกับการจัดการ รวมถึงการแก้ไขเพื่อการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกใจที่หลาย ๆ องค์กรต่างต้องการเปลี่ยนแปลงออฟฟิศของตนเองให้กลายเป็น Green Office เพราะไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายภายในองค์กรที่จะลดลง สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานภายในออฟฟิศได้เท่านั้น แต่การยกระดับสู่การเป็น Green Office ยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม ตระหนักรู้ขององค์กรต่อการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ

ลำดับต่อมา หลังจากตระหนักถึงผลดีที่องค์กรหรือบริษัทจะได้รับจากการเป็นออฟฟิศสีเขียวแล้ว คือ การเลือกออฟฟิศ เช่า ที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญสู่การเป็น Green Office โดยคุณสมบัติสำคัญของออฟฟิศ เช่าที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือ ออฟฟิศ เช่าต้องช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่พึงมีเหล่านี้ ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค เหมาะแก่การเป็น Green Office หรือออฟฟิศสีเขียวเป็นอย่างยิ่ง”

เพราะอะไร อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค จึงเป็นออฟฟิศ เช่าที่เหมาะแก่การเป็น Green Office?

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค เป็นออฟฟิศ เช่าที่มีความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์ของอาคาร ที่นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน BEC (Building Energy Code) จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารที่โดดเด่นของออฟฟิศ เช่าแห่งนี้ ได้แก่ การเลือกสรรวัสดุและแนวทางในการก่อสร้างอาคาร 

1. เป็นออฟฟิศ เช่าที่เลือกใช้แผงกันแดดชนิดพิเศษ เพื่อลดการนำพาความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และการใช้แสงธรรมชาติ โดยส่วนผนังของอาคารจะหันเข้าหาแสงธรรมชาติ เพื่อทำให้ภายในอาคารสว่างไม่มืดทึบ จึงเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อีกทาง

2. เป็นออฟฟิศ เช่าที่เลือกใช้กระจก LOW-E GLASS หรือกระจกกันความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนต่ำ ที่สามารถสะท้อนความร้อนออกไป เมื่อความร้อนภายในอาคารมีไม่มาก หรือลดลง ระบบปรับอากาศก็ไม่ต้องทำงานหนักตามไปด้วย

3. เป็นออฟฟิศ เช่าที่เลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือระบบปรับอากาศที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็น และจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง รวมถึงสามารถควบคุมความเย็นได้เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่มีการใช้งาน จึงช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น 


4. เป็นออฟฟิศ เช่าที่เลือกใช้หลอด LED ทุกชั้นของอาคาร โดยหลอด LED จะประหยัดไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ และช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าอีกด้วย

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค แสดงให้เห็นว่า ออฟฟิศ เช่าแห่งนี้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ด้วยการเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการประหยัดพลังงาน จึงเหมาะสมกับการเป็น Green Office ที่เอื้อประโยชน์ให้ออฟฟิศของคุณก้าวสู่การเป็นออฟฟิศสีเขียวได้ไม่ยาก

สนใจพื้นที่เช่าติดต่อ

ฝ่ายการตลาดสำนักงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียน : คลิกที่นี่

Tel : 02-766-3870 / 02-766-3873 / 083-989-1506-7

E-mail : sales.cpnorthpark@cpland.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

เปรียบเทียบรายชื่อ